Ubezpieczenia

Oferujemy ubezpieczenia turystyczne najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych w sektorze turystyki:

ERV - dawniej Europejskie
AXA
Signal Iduna

Przykładowe pakiety firmy ERV:


PAKIET TIP:

 • koszty leczenia i transportu - 20 000 EUR
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 PLN
  • śmierć - 10 000 PLN
 • bagaż - 800 PLN
 • assistance:
  • pomoc medyczna
  • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
  • organizacja transportu
  • organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą


Przykładowa cena za 7 dni pobytu 1 osoby za granicą

(Europa 20,30 zł, Świat 28 zł)


PAKIET TIP PLUS:

 • koszty leczenia i transportu - 40 000 EUR
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • trwały uszczerbek na zdrowiu - 28 000 PLN
  • śmierć - 14 000 PLN
 • bagaż - 1 200 PLN
 • opóźnienie dostarczenia bagażu - 600 PLN
 • assistance:
  • pomoc medyczna
  • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
  • organizacja transportu
  • organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą
  • organizacja transportu i zakwaterowania osobytowarzyszącej
  • dostarczenie leków
  • pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych
  • pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu o co najmniej6h
  • zmiana rezerwacji lotu


Przykładowa cena za 7 dni pobytu 1 osoby za granicą

(Europa 40,60 zł, Świat 49,70 zł)


PAKIET TOP:

 • koszty leczenia i transportu - 60 000 EUR
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • trwały uszczerbek na zdrowiu - 40 000 PLN
  • śmierć - 20 000 PLN
 • bagaż - 2 000 PLN
 • opóźnienie dostarczenia bagażu - 600 PLN
 • odpowiedzialność cywilna: szkody na osobie - 100 000 EUR
 • odpowiedzialność cywilna: szkody w mieniu - 20 000 EUR
 • assistance:
  • pomoc medyczna
  • gwarancja pokrycia kosztów leczenia
  • organizacja transportu
  • organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą
  • organizacja transportu i zakwaterowania osobytowarzyszącej
  • organizacja transportu i zakwaterowania osoby wezwanej dotowarzyszenia
  • organizacja transportu powrotnego dzieci
  • organizacja i transport członków rodziny do krajuzamieszkania w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • dostarczenie leków
  • pomoc w przypadku kradzieży środków płatniczych
  • zastępstwo kierowcy
  • pomoc prawna
  • pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu o co najmniej6h
  • zmiana rezerwacji lotu
  • koszty ratownictwa

Przykładowa cena za 7 dni pobytu 1 osoby za granicą
(Europa 67,20 zł, Świat 82,60 zł)

Każdy z wariantów można rozszerzyć o:

ubezpieczenie kosztów rezygnacji / przerwania podróży
ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych
ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka
ubezpieczenie sportów ekstremalnych
ubezpieczenie sportów wyczynowych
pakiet Ski
pakiet Sport

Podróżujesz z dziećmi? Wybierz ubezpieczenie rodzinne.
Osoby często podróżujące turystycznie zapraszamy do skorzystania z oferty rocznych polis turystycznych.
Dla grup - powyżej 9 osób podróżujących razem - przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczeń grupowych.


Pakiet Ski


Ubezpieczenie dla narciarzy


Dla miłośników białego szaleństwa ERV przygotowało nowe,atrakcyjne ubezpieczenie - pakiet narciarski Ski. Obejmuje onochroną ryzyka, jakie najczęściej spotykają turystów nastoku.

 • Koszty ratownictwa
  Suma ubezpieczenia: 5 000 EUR
 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego
  Suma ubezpieczenia: 4 000 PLN
 • Odpowiedzialność cywilna
  Suma ubezpieczenia: 20 000 EUR
 • Assistance: 350 EUR
  - koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego
  - koszty karnetu
Ponadto w ofercie:Zapraszamy serdecznie do Biura !

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW